Pasul: 1

Cerinţele şi procedurile examenului medical pentru Canada
Aplicanților de viză cu şedere permanentă sau temporară (vizitatori, studenţi, muncitori) li se poate solicitata examenul medical înainte de plecare în Canada. Examenul medical poate fi efectuat numai de către o organizaţie sau medic desemnat de către Serviciul Imigrări, Refugiați și Cetățenie Canada (IRCC)  şi în conformitate cu procedurile şi standardele stabilite de către Serviciul Medical de Imigrare.
Serviciul Imigrări, Refugiați și Cetățenie Canada (IRCC) şi Departamentul de Imigrare și Protecție a Frontierilor din Australia (DIBP) au implementat un nou sistem online eMedical, care permite ca medicii şi radiologii nominalizaţi să proceseze electronic dosarele medicale.
Aplicanţii trebuie să prezinte următoarele documente la examenul medical
Viza de Vizitator, Rezidenți Permanenți, Sponsorizare Express entry, Permis de Muncă, Permis de Studii, Super Viza
Formularul medical eliberat de Ambasada Canadei Formularul medical va fi creat la examenul medical în sistemul electronic e-Medical
Paşaportul naţional sau Buletinul de Identitate
Fișa cu vaccinuri pentru toţi copiii cu vîrsta 0-16 ani
Ochelari de vedere (daca este cazul)
Certificat de la medicul de familie privind starea sănătății pentru persoanele mai mari de 50 de ani, rapoarte, extrase medicale relevante
Examenul Medical include: Taxa în USD
    Examinarea Fizică Testul de Urină Radiografia Cutiei Toracice HIV/Syphilis
Vîrsta
0-5       75
5-11     90
11-15   105
15+ 125
Important
Odată ce examenul medical a fost completat, medicul desemnat vă va emite o confirmare medicală informativă, generată din sistemul online e-Medical.
Medicul desemnat poate referi aplicanții pentru teste și investigații adiționale.
Examenul Medical este valabil 12 luni.

NOTĂ

Taxa pentru examenul medical se achită în aceeași zi, în valută locală Lei MDL, la banca desemnată de OIM.
Pentru a solicita o programare de urgență, vă rugăm să ne scrieți pe adresa chisinaumed@iom.int.
Vă recomandăm insistent sa nu procurați bilete înainte de a primi viză pentru Canada.