Pasul: 1

Cerinţele şi procedurile examenului medical pentru Noua Zeelandă
Solicitanţii de vize şi permise pentru Noua Zeelandă, trebuie să posede un nivel acceptabil de sănătate:
  • să nu fie un pericol pentru sănătatea publică
  • să nu impună costuri sau cereri majore pentru serviciile medicale şi cele speciale de educație din Noua Zeelandă
  • capabili să-şi îndeplinească funcțiile pentru care le-a fost acordată intrarea în ţară
Solicitanţii de vize, care au depus cereri în format electronic sau pe hîrtie, pot utiliza sistemul online e-Medical.
Aplicanţii trebuie să prezinte următoarele documente la examenul medical
TIPUL EXAMENULUI MEDICAL
Examen Medical Complet Radiografia Cutiei Toracice
Paşaportul Naţional sau Buletinul de Identitate
Ochelari de vedere (daca este cazul)  
Certificate, rapoarte, extrase medicale relevante  
Examenul Medical include Taxa în USD
    Examinarea Fizică Testul de Urină Radiografia Cutiei Toracice HIV/Syphilis Test HCV, HbsAg, FBC, Serum Creatinine, HbA1c
Vîrsta
0-5         75
5-11       90
11-15     105
15+ 140
Important
Medicul desemnat poate referi aplicanții pentru teste și investigații adiționale.
Taxa pentru examenul medical, se achită în aceeași zi în valuta locală MDL, la banca desemnată de OIM.
Examenul medical este valabil 3 luni.
NOTĂ
Pentru a solicita o programare de urgență, vă rugăm să ne scrieți pe adresa chisinaumed@iom.int