Pasul: 1

Cerinţele şi procedurile testării tuberculozei pentru Regatul Unit al Marii Britanii
Scopul testării TB este de a depista prezenţa de TBC pulmonar activ la persoanele care doresc să călătorească în Regatul Unit. Acesta implică testarea tuberculozei înainte de plecare pentru cei care solicită vize pentru Regatul Unit cu şedere mai mare de 6 (şase) luni. Cu toate acestea, autorităţile de imigrare din Marea Britanie, în unele cazuri, pot cere testarea TB şi de la alţi solicitanţi de vize, care doresc să călătorească în Regatul Unit.
Guvernul Britanic a desemnat Departamentul Medical al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM) să efectueze testarea TB  în conformitate cu Protocolul de Sănătate al Regatului Unit.
Testarea va fi efectuată de medicii desemnați de către autorităţile britanice competente
Solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente la testarea medicală
Paşaportul naţional
Certificate, rapoarte sau extrase medicale relevante în legătură cu problemele pulmonare anterioare sau actuale
Scrisoarea de invitație din Regatul Unit al Marii Britanii (care include adresa, nr de telefon și email)
Testarea TB include Taxa în MDL
    Examinarea Medicală Radiografia Cutiei Toracice
Vîrsta
<11   35
11+ 75
Important
Se recomandă, ca solicitanţii să efectueze testarea TB cu cel puţin 10 săptămîni înaintea depunerii dosarului, deoarece, dacă examenul radiologic sugerează careva schimbări pulmonare, solicitanţii vor fi referiţi la testul de Spută şi Cultură cu durata de 6-8 săptămîini.
Certificatele vor fi emise în aceeaşi zi pentru solicitanţii ai căror rezultate vor fi negative. În cazul în care rezultatele sunt pozitive, solicitantul va fi referit pentru tratament pe o perioadă de cel puţin 6 luni.
Taxa trebuie achitată în ziua testării în valută locală (MDL), la banca desemnată de către OIM.
NOTĂ
Pentru a solicita o programare de urgență, vă rugăm să ne scrieți pe adresa chisinaumed@iom.int